Centru de colectare deșeuri vehicule scoase din uz în județul Alba, Vințu de Jos

SC CINDRELUL SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz, dezmembrări auto, dezmembrarea părtilor componente și sortarea lor, predarea lor către reciclatori în vederea coincinerării, recuperarii energiei și materiilor prime, cu punct de lucru în Vintu-de-Jos, str. Devei nr. 1A, tel: 0745770831, Streulea Nicolae

  1. Centre de colectare județul Alba
  2. Centre de colectare Vințu de Jos
  3. Centre de colectare vehicule scoase din uz