Campanie de colectare gratuită a deșeurilor vegetale de la gospodăriile individuale din municipiul Arad

Publicat în Arad acum 1 an

Poza curatenia de toamnaOdată cu demararea Programului de Curățenie Generală de Toamnă 2022 în data de 17 Octombrie 2022, Primăria Municipiului Arad desfășoară și Campania de colectare gratuită a deșeurilor vegetale de la gospodăriile individuale și asociațiile de proprietari din municipiul Arad.

Abandonarea și eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor sunt fapte sancționate de prevederile legale în vigoare. În aceeași măsură, incendierea sau îngroparea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect sunt interzise. Astfel, în vederea asigurării colectării separate a biodeșeurilor fără a le amesteca cu alte tipuri de deșeuri, Primăria Municipiului Arad pune la dispoziție cetățenilor posibilitatea de eliminare cu titlu gratuit a deșeurilor vegetale, în perioada 17 Octombrie – 29 Noiembrie 2022.În cadrul acestei campanii de mediu, sunt colectate de la cetățeni biodeșeurile provenite din grădini și parcuri, toaletarea copacilor (crengi, ramuri), a tufișurilor, a viței de vie și alte deșeuri organice (frunze și iarbă) rezultate din activitățile gospodărești specifice zonelor verzi. Astfel, pentru locuitorii din zonele de case, deșeurile se vor prelua din fața gospodăriei acestora, în limita a doi mc/gospodărie.

Locuitorii din cartierele de blocuri care au desfășurat activități de întreținere a spațiilor verzi din zona asociațiilor de proprietari vor depozita deșeurile la punctele de colectare a deșeurilor (platformele gospodărești) din apropierea acestora. Pentru cantitățile de deșeuri vegetale care depășesc limita a doi mc/gospodărie există posibilitatea predării acestora, în regim propriu, de către deținători, la Stația de Compostare în Tunel Arad, situată în zona CET, Șoseaua de Centură Nord.

Campania de colectare a deșeurilor vegetale se desfășoară cu respectarea anumitor condiții. Astfel, crengile și ramurile copacilor trebuie tăiate la dimensiunea de maximum doi metri, aspect condiționat de faptul că mărunțirea acestora facilitează activitatea de colectare și transport, prin diminuarea considerabilă a volumului acestora. Acestea vor fi amplasate în fața imobilelor în grămezi, fără a fi legate cu sârmă. În aceeași ordine de idei, frunzele și iarba se vor depozita în saci. Subliniem faptul că nu se vor colecta sacii care conțin și alte deșeuri decât cele prevăzute anterior. Totodată, deșeurile supuse acestei campanii se vor amplasa organizat, într-un singur loc, astfel încât să fie permis accesul auto, în vederea încărcării acestora. Subliniem faptul că depozitarea deșeurilor vegetale se va realiza într-o asemenea manieră încât nu se va stânjeni circulația pietonală și circulația publică și totodată, fără a aduce atingere altor tipuri de deșeuri (deșeuri menajere, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase etc.).

Totodată, deșeurile verzi vor fi depozitate în mod ordonat, fără a aduce prejudicii spațiului public în care sunt depozitate. Cetățenii trebuie să depoziteze deșeurile vegetale în ziua precedentă colectării sau în dimineața zilei colectării. Acțiunea se va desfășura eșalonat pe zone ale orașului, astfel că activitatea de colectare a deșeurilor vegetale se realizează exclusiv în perioada programată pe fiecare cartier. Până în data de 29 Noiembrie, colectarea deșeurilor se face după cum urmează: Străzile adiacente cartierului Alfa 26 octombrie, străzile adiacente cartierului Confecții – 27 Octombrie (joi), Străzile adiacente cartierului Pârneava – 28 Octombrie (vineri).

via Glasul Aradului

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)