Campanie de informare în Reghin în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri eliminate prin depozitare

Publicat în Mureş acum 3 ani

Primăria Municipiului Reghin desfășoară o amplă campanie de conştientizare şi informare a populaţiei cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor generate în gospodăriile individuale, în vederea îndeplinirii obiectivului anual de reducere cu 60% a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare, dar şi în scopul asigurării unui climat corespunzător de sănătate publică.

Astfel, locuitorii municipiului sunt înştiinţaţi asupra modului corespunzător de colectare a deşeurilor reciclabile (în sacii cu această destinaţie distribuiţi de operator), precum şi în privinţa programului de ridicare a fiecărei categorii de deşeuri (reciclabile/menajere).

reghin

În vederea gestionării eficiente a operaţiunii de colectare de către operator, precum şi în scopul menţinerii unui climat civilizat, rugăm locuitorii să depoziteze deşeurile, conform graficului, în dreptul proprietății (şi NU în altă locaţie).

Nerespectarea obligației legale de a colecta separat se sancționează conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei, pentru persoane fizice, respectiv de la 20000 lei la 40000 lei, pentru persoane juridice.

Implicarea directă a comunităţii în sortarea deşeurilor joacă un rol primordial în procesul colectării selective, unul din indicatorii unui oraş curat şi sănătos!

Pentru informații suplimentare puteți suna la numerele de telefon: 0265-521396 sau 0744-474867.

Etichetat cu: ,

Adaugă un comentariu
(obligatoriu)

(obligatoriu)

(obligatoriu)