Auto Service Ostrov SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din hârtie, carton și metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în București, Sos. Andronache nr. 254, sect. 2.