Barbulescu Daniel Marius PFA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje din metale (oțel, aluminiu, fier vechi), cu punct de lucru în com. Vedea, sat Lungani, nr. 20.