Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile, electrocasnice (DEEE), fier vechi și metale neferoase, hârtie și carton, PET, plastic, vehicule scoase din uz în județul Arad, Santana

Punct de Colectare Materiale Reciclabile în Orașul Sântana, județul Arad.
Proiect Finanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Punct de Lucru : Str. Mihai Viteazu, FN, in zona fostului CAP, langa statia de epurare.
Sediu Social : Strada Prunului. 35

  1. Centre de colectare județul Arad
  2. Centre de colectare Santana
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile
  5. Centre de colectare electrocasnice (DEEE)
  6. Centre de colectare fier vechi și metale neferoase
  7. Centre de colectare hârtie și carton
  8. Centre de colectare PET
  9. Centre de colectare plastic
  10. Centre de colectare vehicule scoase din uz