Centru de colectare deșeuri baterii auto în Alexandru cel Bun, județul Neamț

S.C. PRIM AUTO MATY S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Viisoara, str. Liliacului nr. 31, com. Alexandru cel Bun, jud. Neamt

  1. Centre de colectare Alexandru cel Bun
  2. Centre de colectare județul Neamț
  3. Centre de colectare baterii auto