Centru de colectare deșeuri baterii auto în Arad, județul Arad

BALINT C. ŞTEFAN PFA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Arad, str. Emil Gîrleanu nr. 22, jud. Arad

  1. Centre de colectare Arad
  2. Centre de colectare județul Arad
  3. Centre de colectare baterii auto