Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Babadag, județul Tulcea

WASTE PAPER MANAGEMENT SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Babadag, str.Bailor, nr.3, tel: 0732154092

  1. Centre de colectare Babadag
  2. Centre de colectare județul Tulcea
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile