REMAT SA Iași este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali, baterii portabile)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Bacău, str.Nordului nr.20, jud. Bacău,tel:0234/586789, persoana de contact: Busuioc Maria