Centru de colectare deșeuri baterii auto în Baia Sprie, județul Maramureș

COZMIRCOM SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Baia Sprie, str. Forestierului, nr. 213, tel.0262-222134;0262-215952; fax 0262222909; e-mail: ; persoana de contact: Mihali Cristian, tel. 0745 – 806614

  1. Centre de colectare Baia Sprie
  2. Centre de colectare județul Maramureș
  3. Centre de colectare baterii auto