Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Bradu, județul Arges

SIMET BGS DIRECT S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Bradu, sat Geamana, nr. 66 B

  1. Centre de colectare Bradu
  2. Centre de colectare județul Arges
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile