Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Brașov, județul Brașov

URBAN SA SUCURSALA BRASOV este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Brasov, str. Alunului nr. 6

  1. Centre de colectare Brașov
  2. Centre de colectare județul Brașov
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile