Centru de colectare deșeuri baterii auto în Bucșani, județul Giurgiu

CARDINAL COLECT CENTER SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Bucşani, sat Podişor, cod cadastral 30315

com. Bucșani, sat. Podișor, NC 30315, tel: 0762823494

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Bucșani
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto