Centru de colectare deșeuri baterii auto în Ceica, județul Bihor

INFERAL COM SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Ceica nr. CF 50065

  1. Centre de colectare Ceica
  2. Centre de colectare județul Bihor
  3. Centre de colectare baterii auto