Centru de colectare deșeuri baterii auto în Chiajna, Ilfov + București, județul Ilfov

BARDI AUTO SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com.Chiajna, sat Chiajna, str. Industriilor, nr. 20-26, jud. Ilfov, persoana de contact: Araczki Ildico

  1. Centre de colectare Chiajna
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare baterii auto