Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Chișoda, județul Timis

REMAT MG SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Chişoda, comuna Giroc, tel: 0256/285413, fax: 0256/285411, persoana de contact: Nicoleta Miu

  1. Centre de colectare Chișoda
  2. Centre de colectare județul Timis
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile