Centru de colectare deșeuri baterii auto în Cluj-Napoca, județul Cluj

AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Cluj-Napoca, Cantonului nr. 30

Tipuri de deșeuri depozitate la centru:
Deșeuri comunitare
Deșeuri industrial nepericuloase
Resturi de construcții
Pământ
Deșeuri horticole

Casierie și relații cu clienții
Str. Bethlen Gabor nr. 73
Tel: +40 266 217 407
Fax: +410 266 217 408

E-mail:

Centrul de deșeuri
Str. Termes nr. 1

Casieria Merkúr
Str. Decembrie 1918 nr. 7
Tel: +40 266 217 404

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Cluj-Napoca
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare baterii auto