SALCIOARA SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Corod, sat Corod, T75, P1, judeţul Galaţi, Tel/Fax.0236/492301, persoana de contact: Vreme Serban