Centru de colectare deșeuri baterii auto în Costești, județul Arges

SCORBI COLECT ARG este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în oras Costesti, str. Progresului, nr. 47

  1. Centre de colectare Costești
  2. Centre de colectare județul Arges
  3. Centre de colectare baterii auto