Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Craiova, județul Dolj

DVM PREST SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, baterii portabile, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Craiova, Cl. Severinului, Nr. 46F; persoana de contact: Dragomir Marius, tel: 0251 468 210, 0724228885

  1. Centre de colectare Craiova
  2. Centre de colectare județul Dolj
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile