Centru de colectare deșeuri baterii auto în Crețești, Ilfov + București, județul Ilfov

PIAFEM INOX SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Cretesti, str. Drumul Mare nr.84, com. Vidra

  1. Centre de colectare Crețești
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare baterii auto