Centru de colectare deșeuri baterii auto în Domnești, Ilfov + București, județul Ilfov

ECO TOTAL INVEST SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Domnesti, sat Domnesti, Zona Craita Palangeanul, T20, P110/1/14, jud. Ilfov

  1. Centre de colectare Domnești
  2. Centre de colectare Ilfov + București
  3. Centre de colectare județul Ilfov
  4. Centre de colectare baterii auto