Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Dornești, județul Suceava

CADRAN PROD SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, baterii portabile)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat.Dorneşti, com.Dorneşti, nr.1302, jud.Suceava

  1. Centre de colectare Dornești
  2. Centre de colectare județul Suceava
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile