CADRAN PROD SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, baterii portabile)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat.Dorneşti, com.Dorneşti, nr.1302, jud.Suceava