AVILUZ S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Dragomiresti Deal, str. Republicii- Prelungire, nr. 108, com Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, persoana de contact: Cherciu 0722700307