Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Făgăraș, județul Brașov

RAV METAL NEF SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Fagaras, str. Oxigenului nr. 11

  1. Centre de colectare Făgăraș
  2. Centre de colectare județul Brașov
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile