Centru de colectare deșeuri baterii auto în Făurei, județul Brăila

SC FAURSAL SAERV SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Făurei, str. Republicii nr. 33; jud. Brăila

  1. Centre de colectare Făurei
  2. Centre de colectare județul Brăila
  3. Centre de colectare baterii auto