Centru de colectare deșeuri baterii auto în Florești, județul Giurgiu

BEST CLAS TOTAL SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com.Floreşti-Stoeneşti, str. Radiofonului, nr. 15

  1. Centre de colectare Florești
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto