Centru de colectare deșeuri baterii auto în Frătești, județul Giurgiu

STARION COMPANY SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Frăteşti, sat Frăteşti, DN 5 KM 24

com. Frătești, sat Frătești, DN 5 KM 24, tel: 0746574945

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare Frătești
  2. Centre de colectare județul Giurgiu
  3. Centre de colectare baterii auto