ALMOSIL & MSG IMPEX SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com.Galautas, sat Toleseni nr. 429, tel.0265-256158