Centru de colectare deșeuri baterii auto în Gălăuțaș, județul Harghita

ALMOSIL & MSG IMPEX SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com.Galautas, sat Toleseni nr. 429, tel.0265-256158

  1. Centre de colectare Gălăuțaș
  2. Centre de colectare județul Harghita
  3. Centre de colectare baterii auto