Centru de colectare deșeuri baterii auto în Gârbău, județul Cluj

S.C. DEZMEMBRĂRI MIKI S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Gârbău, f.n., comuna Gârbău, jud. Cluj

  1. Centre de colectare Gârbău
  2. Centre de colectare județul Cluj
  3. Centre de colectare baterii auto