Centru de colectare deșeuri baterii auto în Gircina, județul Neamț

S.C. HERRENE ELAS S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Almas, com. Gircina, jud. Neamt

  1. Centre de colectare Gircina
  2. Centre de colectare județul Neamț
  3. Centre de colectare baterii auto