Centru de colectare deșeuri baterii auto, baterii portabile în Isaccea, județul Tulcea

REMAT SA TULCEA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Isaccea, str. Dâmbovitei,nr.13

  1. Centre de colectare Isaccea
  2. Centre de colectare județul Tulcea
  3. Centre de colectare baterii auto
  4. Centre de colectare baterii portabile