Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Bacău, Letea Veche

COMSTING SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în comuna Letea Veche, sat Letea Veche, str. Al.I.Cuza nr. 241, Tel/fax: 0234/511886, 0745427717, persoana de contact: Ungureanu Cosmin

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Letea Veche
  3. Centre de colectare baterii auto