Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Bacău, Letea Veche

COMSTING SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în comuna Letea Veche, sat Letea Veche, str. Al.I.Cuza nr. 241, Tel/fax: 0234/511886, 0745427717, persoana de contact: Ungureanu Cosmin

Bacău,
str. Neagoe Vodă nr.16, jud. Bacău, tel:0745427717, persoana de contact: Ungureanu Cosmin

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Bacău
  2. Centre de colectare Letea Veche
  3. Centre de colectare baterii auto