Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Suceava, Marginea

ROTMAC- ECO SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în sat Marginea, com.Marginea, nr.226A, jud.Suceava

RECICLEAZĂ CU ROTMAC ECO
COMUNA MARGINEA, JUDEȚUL SUCEAVA

S.C.Rotmac Eco S.R.L. Marginea a adoptat și implementat în timp un sistem de management care respectă atât standardele de referinţă ISO 9001:2015, ISO 140012015, precum și cerinţele legale și de reglementare. Sistemul implementat, certificat de către SRAC / IQNET, permite obținerea și păstrarea unui nivel de competitivitate ridicat al companiei.
Pentru a răspunde aşteptărilor clienţilor noștri, pe o piaţă puternic concurenţială, urmărim în mod constant respectarea condiţiilor de asigurare a calității, protecția mediului si securitatea si sanatatea muncii in procesele organizatiei.

DN2E, Marginea 727345, Romania

0748 250 03 | 0752 573 855

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Suceava
  2. Centre de colectare Marginea
  3. Centre de colectare baterii auto