Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Arges, Micești

STADY PRODUCT JR SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com. Micesti, nr. 4E, jud.Arges

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Micești
  3. Centre de colectare baterii auto