Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Arges, Pitești

FINANCIAR URBAN SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în a) jud. Arges; b) oras Ocna Mures cu satele apartinatoare; c) oras Zlatna cu satele apartinatoare; d) mun. Blaj cu satele apartinatoare; e) mun. Giurgiu si com. Fratesti, jud. Giurgiu

  1. Centre de colectare județul Arges
  2. Centre de colectare Pitești
  3. Centre de colectare baterii auto