ROMMETALCOM SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei nr. 202A, judet Ilfov, persoana de contact: Balan Daniela, tel: 0743335218, e-mail: