Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Giurgiu, Singureni

METAL TOMA SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com.Singureni, sat Cranguri, str. Zăvoiului, nr. 330

com. Singureni, sat Crânguri, str. Zăvoiului, nr. 330, tel: 0723259228

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Giurgiu
  2. Centre de colectare Singureni
  3. Centre de colectare baterii auto