S.C.MSD COM S.R.L.BUZAU este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Slobozia, str.Filaturii nr.3,tel.:0722/857003,persoana de contact: Schender Ion