Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Galați, Tecuci

ABYBET COMPANY SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Tecuci, str.1 Decembrie 1918, nr.149, jud. Galati, Tel/Fax.0236/492301, persoana de contact: Vreme Serban

  1. Centre de colectare județul Galați
  2. Centre de colectare Tecuci
  3. Centre de colectare baterii auto