GREENWEEE INTERNATIONAL SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în 1. Cartier Micro XIV – Aleea Şcolilor, în vecinătatea liceelor „ Iolanda Balaş Soter” şi Grupul Şcolar Postliceal; 2. Cartier Dorobanţi II, st. Stadionului, în vecinătatea magazinului universal „ Le Big”; 3. Zona comercială str. Frăsinet, în vecinătatea Kaufland şi Carrefour;