Centru de colectare deșeuri baterii auto în județul Giurgiu, Vărăști

DOBFER SRL este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în com.Vărăşti, sat Dobreni, nr. 138, jud. Giurgiu.

com.Vărăști, sat Dobreni, nr. 138, tel: 0722801939

Vezi mai multe puncte/centre de colectare de la

  1. Centre de colectare județul Giurgiu
  2. Centre de colectare Vărăști
  3. Centre de colectare baterii auto