S.C. COMPPIL VASLUI SA este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii auto)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Vaslui Str.Podu Înalt, nr. 3, tel. 0235/414593, fax. 0235411367, persoana de contact: Bordeianu Elena, e-mail: