S.C. Onesta Prod S.R.L. este operator economic autorizat pentru colectarea și valorificarea bateriilor uzate (baterii portabile, baterii auto, acumulatori industriali)

Punctul de lucru al centrului de colectare este în Zalău, Bd-ul Mihai Viteazu, nr. 149