SC AGNEL SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Sat Coropceni, Com. Ciortesti, Jud. Iasi, tel: 0232239431, Cuiedan Alexandra