SC ECO BIO MAGIC SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Constanta, str.Dafinului,nr.2,bl.39,ap.9,tel/fax 0241511660;,Slabu Gheorghe