SC SERENA SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Dr.Tr. Severin, B-dul Tudor Vladimirescu nr.135, Tel/Fax 0252/319849