Centru de colectare deșeuri ulei uzat în Filipeştii de Pădure, județul Prahova

SC ALLIED GREEN SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: DJ 720 Băicoi- Moreni, sat Diţeşti, loc. Filipeştii de Pădure, jud. Prahova; Tel.: 0742 226701; 021/3231501; Persoana de contact: Laurenţiu ILIE – Administrator, punct de lucru Arad, str. Mesterul Manole nr. 16, jud. Arad

  1. Centre de colectare Filipeştii de Pădure
  2. Centre de colectare județul Prahova
  3. Centre de colectare ulei uzat