SC KLT & CO Industries SRL este operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare şi/sau valorificare a uleiurilor uzate. Adresa sediului social/punctului de lucru: Filipestii de Padure, sat Ditesti, 0742226702, Tatiana Coman